Program

 

Warsztaty mają na celu przygotowanie chórzystów do koncertu
Oratorium”Tajemnice Światła”

 

Program warsztatów wkrótce zostanie opublikowany.
Więcej informacji na stronie FACEBOOK-owej warsztatów.

 

 

Reklamy