Program

 

(COPY) Untitled design - Custom dimensions

ZAMIESZCZONY PROGRAM JEST ORIENTACYJNY. ORGANIZATOR ZASTRZEGA PRAWO DO ZMIANY PROGRAMU WARSZTATÓW. WYŻYWIENIE (POZA DROBNYM POCZĘSTUNKIEM) WE WŁASNYM ZAKRESIE.

ProgramZapisyProwadzącyLokalizacja

Reklamy